มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ


FernUniversitaet in Hagen, Germany


Chemnitz University,
Germany


Oklahoma State University, USA


Edith Cowan University,
Western Australia


Hanoi National University
of Education, Vietnam


Gesellschaft
für Informatik


มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


มหาวิทยาลัยรอุบลราชธานี


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


Phetchaburi Rajabhat
University


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สภาคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย
(สคทส.)


The IEEE CIS Thailand
 
Pic0 Pic1 Pic2 Pic3 Pic4 Pic5 Pic6

Overview

The 13th National Conference on Computing and Information Technology

     The huge amount of raw data generated by government, industry and business, commonly known as Big Data, require more and more efficient tools to turn them into useful information and knowledge. The 13th National Conference on Computing and Information Technology provides an exchange of the state of the art and future developments in the five key areas of this process: Data Science and Machine Learning, Data Network and Communication, Human-Computer Interface and Image Processing and Information Technology and System Engineering and Learning Science. Behind the background of the foundation of society, it becomes clear that efficient languages, business principles and communication methods need to be adapted, unified and especially optimized to gain a maximum benefit to the users and customers of future IT systems.

The NCCIT2017 will be organized by King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB), Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) and partner institutions from Thailand and abroad.

Objective

The conference is to be a platform for providing and exchanging information, knowledge, skills, and experiences in the field of computing and information technology.


Invited Speakers

Professor Dr. Jie Lu

Professor Jie Lu is the Associate Dean in Research in the Faculty of Engineering and Information Technology at the University of Technology Sydney (UTS).

She is also the Director of the Decision Systems and e-Service Intelligence (DeSI) Research Laboratory in the Centre for Quantum Computation & Intelligent Systems. Her main research interests lie in the area of decision support systems, recommender systems, prediction and early warning systems, fuzzy transfer learning, concept drift and web-based e-service intelligence. She has published six research books and 400 papers in refereed journals and conference proceedings.

She has won seven Australian Research Council (ARC) discovery grants and 10 other research grants in the last 15 years. She received the first UTS Research Excellent Medal for Teaching and Research Integration in 2010 and other awards. She serves as Editor-In-Chief for Knowledge-Based Systems (Elsevier) and Editor-In-Chief for International Journal on Computational Intelligence Systems (Atlantis), and has delivered many keynote speeches at international conferences.

Prof. Dr. Hanno Lefmann

Hanno Lefmann studied mathematics and physics at the University of Bielefeld, Germany, where he got his diploma in mathematics in 1982. He continued to be with the University of Bielefeld until 1992 and got there in mathematics his PhD in 1985 as well as his habilitation in 1992.

In 1992 he moved to the University of Dortmund at the Computer Science department, Germany, where he has been until 2000. He had visiting positions at IBM Scientic Center in Heidelberg, Germany, in 1989, and, within in replica watches breitling the United States, at Georgia Institute of Technology as well as at Emory University both in Atlanta in 1989/1990 and at the University of Idaho in Moscow in 1992, and in 1999 at Chemnitz University of Technology, Germany.

In 2000 he became a full professor for theoretical computer science and information security at Chemnitz University of Technology, Germany.


Important Dates

Date Activities
March 17, 2017 Paper Submission Deadline for Review
April 7, 2017 Decision Notification
April 21, 2017 Camera Ready Version
April 7-28, 2017 Advanced Registration
July 6-7, 2017 Conference Day

Conference Contact
nccit2017@gmail.com

Responsible Organizations

  Faculty of Information Technology, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT)
  FernUniversitaet in Hagen, Germany (FernUni)
  Chemnitz University, Germany (CUT)
  Oklahoma State University, USA (OSU)
  Edith Cowan University, Western Australia (ECU)
  Hanoi National University of Education, Vietnam (HNUE)
  Gesellschaft für Informatik (GI)
  Mahasarakham University (MSU)
  Ubon Ratchathani University (UBU)
  Kanchanaburi Rajabhat University (KRU)
  Nakhon Pathom Rajabhat University (NPRU)
  Mahasarakham Rajabhat University (RMU)
  Phetchaburi Rajabhat University (PBRU)
  Rajamangala University of Technology Krungthep (RMUTK)
  Prince of Songkla University, Phuket Campus (PSU)
  National Institute of Development Administration (NIDA)
  Council of IT Deans of Thailand (CITT)
  IEEE CIS Thailand

Significances

  This conference will be a potential starting point to provide information, articles, research and development, inventions and discoveries of new findings in computing technology in order to solve the problems of Thai society and the Thai nation.
  The participants will be able to exchange and disseminate ideas, information, innovations, skills and experiences in the field of replica breitling watches computing and information technology and can develop and apply them to solve the problems in their workplaces.
  The conference will provide society with a better understanding of computing and information technology in order to gain a wider vision. Furthermore, it will enable participants to effectively put into practice what they have learnt.


Copyright © 2017 Faculty of Information Technology.All rights reserved.For more information or any comment please contact : nccit2017@gmail.com